M6. UF2. Configuració d’un RAID 0 amb Windows 7 i Virtual Box

Algunes anotacions en aquest apunt per a configurar un RAID 0 en un entorn Windows 7 emprant el programa Virtual Box.

Per aquest exemple, la configuració dels discs de la màquina virtual serà la següent:

raidwin0

 

Considerem que tenim instal·lat el sistema operatiu en el primer disc i que, els altres dos estan lliures per a configurar el RAID. Ara, des de l’opció “Computer”, botó de la dreta “Manage”, accedirem al gestor de discs.

 

raidwin1

i, simplement seguint l’assistent:

 

raidwin2

fins que obtinguem el nou volum.

 

raidwin3

 

Fixem-nos que aquest darrer volum té la capacitat de la suma dels dos discs escollits.

 

M6 UF2 . Indicacions per a la configuració d’un RAID-1 en OpenSuse

Descriuré en aquest apunt algunes indicacions per a muntar un RAID-1 amb la distribució OpenSuse emprant el programa VirtualBox.

La configuració dels discs en la màquina virtual del VirtualBox serà la següent:

raid-0

 

Procedim a instal·lar l’OpenSuse amb normalitat. De fet, la configuració del RAID és molt senzilla i la podem fer a través de l’assistent d’instal·lació. Afegeix-ho aquí un parell de captures de pantalla indicatives:

 

La resta consisteix en instal·lar la distribució amb normalitat.

 

Visualització de l’estat del RAID

 

Una vegada tinguem el sistema operatiu funcional, podem executar la comanda següent per a descobrir la ubicació on s’ha muntat cada dispositiu:

df -k

El RAID recau en el dispositiu /dev/md0

Emprant qualsevol de les comandes següents podem observar l’estat del RAID:

more /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0

Nota: Aquest darrer programa prové del paquet: mdadm.

 

Simulem (via software) la fallida d’un disc

 

Es tracta, evidentment, d’una fallida a nivell de programari. Veurem que el sistema continua funcionant amb tota normalitat. Establim la fallida amb la comanda següent:

mdadm --manage --set-faulty /dev/md0 /dev/sda1

Fixem-nos com ha canviat l’estat del RAID emprant les comandes que hem vist anteriorment.

El següent pas serà suprimir el disc avariat del RAID.

mdadm /dev/md0 -r /dev/sda1

i el tornem a afegir amb la comanda:

mdadm /dev/md0 -a /dev/sda1

És interessant veure com es reconstrueix el RAID amb les comandes de visualització de l’estat.