Dive into Python

Els darrers dies estic aprenent i provant una mica el llenguatge de programació Python i és que crec que em pot ser força útil 😉

Escric, a continuació, els dos meus primers scripts, més per a referència meva que no pas per interès de ningú 🙂

El primer, per a fer una simple transformació d’un fitxer de text:

#!/usr/bin/python -tt

import os
import sys
def treuespai_before(x):
sys.stdout.softspace = 0
return x

f = open( sys.argv[1] , ‘r+’)
for line in f:
if line.startswith(‘OBX’):
obxReg = line.split(“|”)
obxReg[7] = obxReg[7].replace(“(“, “”).replace(“)”, “”)

for field in obxReg:
print treuespai_before(field.strip()) + “|” ,

print “”
else:
print line ,

I, el segon, per a fer una consulta a una base de dades Oracle a través del mòdul cx_oracle:

#!/usr/bin/env python

import cx_Oracle, sys

dsn = cx_Oracle.makedsn(‘192.168.10.1’, 1521, ‘sidORACLE’)
connection = cx_Oracle.connect(‘usuari’, ‘contrasenya’, dsn)
cursor = connection.cursor()

cursor = connection.cursor()
cursor.arraysize = 50

cursor.execute(“””select * from TAULA where cognom like ‘%FARRAS%'”””)

for c1, c2 in cursor.fetchall():
print ‘Values:’, c1, c2

Gerard

Gerard Farràs i Ballabriga.