Procés d’instal·lació d’un servidor de correu POP3

Detallem a continuació el procediment per a instal·lar el Dovecot, un servidor de correu POP3/IMAP per a servidors GNU/Linux. Jo ho he fet tot amb la distribució OpenSuse.

Pas 1. Instal·lació del programari dovecot:

zypper install dovecot12

Pas 2. Editem el fitxer de configuració ubicat a /etc/dovecot/dovecot.conf i assegurem-nos de tenir habilitades les opcions següents:

protocols = pop3
protocol pop3 {
listen = *:110
}

A continuació, arranquem el servei:

/etc/init.d/dovecot start

Assegurem-nos que el port 110 està a l’escolta:

netstat -an | grep 110
tcp   0  0 0.0.0.0:110      0.0.0.0:*   LISTEN

Fet! Ara ja podem provar si podem accedir a la nostra bústia a través d’aquest servei:

telnet localhost 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
USER gerard
+OK
PASS lamevacontrasenya
+OK Logged in.
LIST
+OK 4 messages:
1 541
2 528
3 529
4 628
.
RETR 4
+OK 628 octets
Return-Path: <root@linux-aowa.site>
X-Original-To: gerard
Delivered-To: gerard@linux-aowa.site
Received: by linux-aowa.site (Postfix, from userid 0)
id 7CE8EE3CAF; Tue, 11 Dec 2012 17:22:23 +0100 (CET)
Date: Tue, 11 Dec 2012 17:22:23 +0100
To: gerard@linux-aowa.site
Subject: Prova de correu =?utf-8?Q?electr=C3=B2nic?=
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Message-Id: <20121211162224.7CE8EE3CAF@linux-aowa.site>
From: root@linux-aowa.site (root)

Hola:

Això és una prova de correu electrònic. Salutacions,

.
QUIT
+OK Logging out.
Connection closed by foreign host.

 

Un darrer comentari:

Assegureu-vos de tenir correus electrònics en les vostres bústies i és que crec que si el Dovecot no en troba, doncs no es valida.

Gerard

Gerard Farràs i Ballabriga.