Codi del bingo per a “La Marató de TV3” a Arrels II

Aquest proper divendres 14, amb l’alumnat del Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes d’Arrels, i amb l’objectiu de recaptar diners per a “La Marató” de TV3, farem un bingo per a tot l’alumnat de l’Escola. Malgrat els premis es mantenen encara en secret 😀 , deixem ja penjat aquí el codi del programa amb el qual farem el bingo.

El programa va generant automàticament diferents números aleatoris del 0 fins al 90 i obrirà per a cadascun d’ells una pàgina web en HTML per tal de mostrar el número (que es veurà projectat). Està programat utilitzant Dev-C++ i l’executarem utilitzant un ordinador amb MS Windows. El programa no està del tot acabat i és que, en comptes de mostrar els números en HTML, carregarà una imatge on es podrà veure el número i que s’haurà preparat prèviament.

Deixo el codi aquí per si algú té algun comentari, crítica o millora 😀

 

 #include <cstdlib>
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 #include <time.h>
 using namespace std;
 int main(int argc, char *argv[]) {
 //Variable on s'emmagatzemarà el número sorgit a l'atzar 
 int num;
 //Nombre total de números que ja han sortit
 int totNumeros = 0;
 //Vector que conté tots els números del bingo.
 //Marcats en 0 si no han sortit, en 1 si ja han sortit
 int numeros [91];
 //Inicialització
 for(int j=0;j<91;j++){
 numeros[j]=0;
 }
 //Inicialització generador de números aleatoris
 srand (time(NULL));
 while(totNumeros < 90){
 //Escollim un número a l'atzar
 num=rand()%90+1;
 if(numeros[num]==0){
 //Ja ha sortit un número vàlid més
 totNumeros++;
 //Num ja ha sortit
 numeros[num]=1;
 //Mostrem per pantalla el número que acaba de sortir
 cout<<num<<endl;
 //Preparem una fulla web on es mostrarà el número
 ofstream f("c:\\num.html",ios::out);
 f<<"<h1>"<<num<<"</h1>"<<endl;
 f.close();
 //Mostrem per pantalla la pàgina creada
 system("explorer c:\\num.html");
 system("pause");
 //Cada vegada es mostra per pantalla els números que ja han sorgit, per si hi ha dubtes
 for(int z=0;z<91; z++){
 if(numeros[z]==1){
 cout<<z<< " ";
}
 }
}
}
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Gerard

Gerard Farràs i Ballabriga.