Nova temporada 2008 – 2009

Vaja… quants dies sense escriure 🙁

Sembla que, finalment, estic immers ja en el que serà la nova temporada 2008 – 2009 i, “m’hauria de quedar clar” que els meus projectes prioritaris seran els següents (no fer cas de l’ordre específic).

* Coordinació informàtica Centre Sanitari del Solsonès: Hi segueixo, per almenys 1 any més. Hi ha tot un tema d’infonomia que m’agrada ;-). Per aquest tema podeu contactar amb mi a a gfarras AT cssolsones . com.

* Coordinació informàtica Escola Arrels + docència en Cicles formatius: La novetat de l’any 🙂

En el Centre hi ha un GNU/Linux Terminal Server, amb Edubuntu, que ara mateix és un “petit” desconegut, que vaig muntar jo mateix però… que s’hauria d’explotar 😉

La docència que imparteixo son d'”Aplicacions informàtiques” i, és clar, treballarem solament amb GNU/Linux, OpenOffice, Firefox, GIMP i… el que cregui convenient 😉

* I, seguiré amb petits projectes web, amb els clients i companys habituals amb els que hi treballo bé des de fa temps.

Si hi ha algú al que li agradaria encomanar-me un projecte amb certa entitat doncs… no m’interessa, almenys fins el juny vinent 🙂

I, tasques en les quals m’agradaria poder-m’hi dedicar una mica, encara que menys prioritàries:

* Grau en Humanitats a la UOC, amb les assignatures de Francès I i Història de l’Art (aquí estic a gfarrasb A uoc.edu ).

* També m’agradaria poder col·laborar una mica, tal com havia fet fa temps, amb algun dels projectes a Softcatalà (tinc encara l’adreça a gerard A softcatala.org ).

* I poder seguir una mica també amb el Google Summer of Code que he estat treballant durant l’estiu.

Mapa de la innovació al sistema català de salut

M’ha fet gràcia veure el Mapa de la innovació al sistema català de salut, generat per la Universitat de Girona, partint dels mapes del Google Maps 🙂

Està clar que en molts altres centres s’hi produeix el que denota aquesta gran paraula de moda (“innovació“), que no vol dir res més sinó afegir novetats, coses noves en elements o procesos actuals, només que imagino que aquests projectes son els que més s’han fet conèixer i més bé s’han sabut difondre.

Està bé veure com es fan noves coses (perdó, s’innova) en un sector que sofrirà amb els canvis socials derivats per  l’augment de l’esperança de vida, l’augment de la immigració, la falta de professionals sanitaris, els problemes en el finançament, etc…

Dive into Python

Els darrers dies estic aprenent i provant una mica el llenguatge de programació Python i és que crec que em pot ser força útil 😉

Escric, a continuació, els dos meus primers scripts, més per a referència meva que no pas per interès de ningú 🙂

El primer, per a fer una simple transformació d’un fitxer de text:

#!/usr/bin/python -tt

import os
import sys
def treuespai_before(x):
sys.stdout.softspace = 0
return x

f = open( sys.argv[1] , ‘r+’)
for line in f:
if line.startswith(‘OBX’):
obxReg = line.split(“|”)
obxReg[7] = obxReg[7].replace(“(“, “”).replace(“)”, “”)

for field in obxReg:
print treuespai_before(field.strip()) + “|” ,

print “”
else:
print line ,

I, el segon, per a fer una consulta a una base de dades Oracle a través del mòdul cx_oracle:

#!/usr/bin/env python

import cx_Oracle, sys

dsn = cx_Oracle.makedsn(‘192.168.10.1’, 1521, ‘sidORACLE’)
connection = cx_Oracle.connect(‘usuari’, ‘contrasenya’, dsn)
cursor = connection.cursor()

cursor = connection.cursor()
cursor.arraysize = 50

cursor.execute(“””select * from TAULA where cognom like ‘%FARRAS%'”””)

for c1, c2 in cursor.fetchall():
print ‘Values:’, c1, c2