Dive into Python

Els darrers dies estic aprenent i provant una mica el llenguatge de programació Python i és que crec que em pot ser força útil 😉

Escric, a continuació, els dos meus primers scripts, més per a referència meva que no pas per interès de ningú 🙂

El primer, per a fer una simple transformació d’un fitxer de text:

#!/usr/bin/python -tt

import os
import sys
def treuespai_before(x):
sys.stdout.softspace = 0
return x

f = open( sys.argv[1] , ‘r+’)
for line in f:
if line.startswith(‘OBX’):
obxReg = line.split(“|”)
obxReg[7] = obxReg[7].replace(“(“, “”).replace(“)”, “”)

for field in obxReg:
print treuespai_before(field.strip()) + “|” ,

print “”
else:
print line ,

I, el segon, per a fer una consulta a una base de dades Oracle a través del mòdul cx_oracle:

#!/usr/bin/env python

import cx_Oracle, sys

dsn = cx_Oracle.makedsn(‘192.168.10.1’, 1521, ‘sidORACLE’)
connection = cx_Oracle.connect(‘usuari’, ‘contrasenya’, dsn)
cursor = connection.cursor()

cursor = connection.cursor()
cursor.arraysize = 50

cursor.execute(“””select * from TAULA where cognom like ‘%FARRAS%'”””)

for c1, c2 in cursor.fetchall():
print ‘Values:’, c1, c2

Google Summer Code: “Concept for libzypp doing failover when downloading packages from download.opensuse.org”.

M’he apuntat al Google Summer Code per el proper estiu.
El projecte en qüestió és “Concept for libzypp doing failover when downloading packages from download.opensuse.org”.

No sé encara com puntua Google als estudiants ni tampoc quantes places hi ha. De totes maneres, dilluns vinent s’acaba el termini per a que els estudiants facin les seves propostes.

Ahir per sopar… cuina amb wok

Mai no hi havia cuinat i, la veritat és que em va encantar 🙂 Crec que la farem servir sovint 😉

La recepta, doncs: “cuina de reciclatge”, amb el que sobrava per la nevera 😉 : Una mica de verdura (pebrot verd, vermell, pastanaga i ceba), una mica de costella de porc, un parell de rotllos de noodles xinesos i ous ferrats.

Per aquí el resultat. “Bon apetit” 🙂

Arsys.es filtra TOTS els paquets de tipus ICMP sense excepció en els seus servidors de correu ?

Algú ho sap?

I és que resulta que, des de fa uns dies, una xarxa que es connecta a Internet a través d’una màquina amb GNU/Linux que fa NAT a través de l’iptables NO és capaç de rebre correus amb “grans” fitxers adjunts a través dels servidors de l’empresa Arsys via POP o IMAP: A mitja descàrrega del fitxer, s’aborta la connexió 🙁

Ja hi tornem a ser: Misteris d’aquells sense explicació aparent 🙁

Un missatge a “LinuxQuestions.org” m’ha posat sobre la pista del que pot estar passant: Que els servidors d’Arsys estiguin filtrant tots els paquets de tipus ICMP, sense excepció, carregant-se el funcionament del protocol PMTU (Path MTU Discovery) .

Sembla ser que es tracta d’un problema conegut: A la mateixa entrada del manual de l’iptables (man iptables) apareix el següent:

“This target is used to overcome criminally braindead ISPs or servers
which block ICMP Fragmentation Needed packets. The symptoms of this
problem are that everything works fine from your Linux firewall/router,
but machines behind it can never exchange large packets:
1) Web browsers connect, then hang with no data received.
2) Small mail works fine, but large emails hang.
3) ssh works fine, but scp hangs after initial handshaking.
Workaround: activate this option and add a rule to your firewall con-
figuration like:
iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp –tcp-flags SYN,RST SYN \
-j TCPMSS –clamp-mss-to-pmtu “

De moment, malgrat he executat aquesta instrucció en el servidor, la cosa continua “sense” funcionar 🙁

Ara mateix estic a l’espera que Arsys ens contesti si realment està filtrant aquests tipus de paquets o no… A veure si conseguim trobar-ho…