Comentari sobre el sensor d’ozó #SonCube

Desitjava escriure el comentari següent respecte al sensor d’O3 que integrarem en la sonda SonCube.

Resulta que, examinant, el datasheet, observem que aquest sensor solament és sensible en el rang de 5 a 100 ppm, però resulta que aquests valors, son molt alts per la troposfera.

grafo3datasheet

Examinant els valors de contaminació d’ara mateix de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, observem que els valors d’ozó son de l’ordre de 100micrograms / m3 que, convertint-los a ppm, no arriba ni al 0.05 ppm.

Per tant doncs, el nostre sensor ens haurà de permetre verificar aquesta gràfica teòrica, però a partir dels 5ppm.

 

Ozone_vs_Altitude

 

 

 

Gerard

Gerard Farràs i Ballabriga.