La “Infoxicació” com a estratègia de control social

Infoxicació és un neologisme generat a partir de la fusió dels termes “informació” i “intoxicació”.

Es refereix al fet que una persona “s”infoxica” pel fet d’ingerir però no digerir correctament gran quantitat d’informació. Crec que aquest és un símptoma habitual actualment i que és afavorit per la xarxa Internet: Quantes vegades comencem tots plegats a llegir articles i els deixem a mig llegir després d’unes quantes línies ? Quants d’aquests articles recordem després d’haver-los llegit ? Quants d’ells ens fan pensar o reaccionar ?

Hem de ser conscients que moltes de les empreses més poderoses de la xarxa (hem refereixo a Google, Twitter, Facebook, i d’altres, que actuen com a suport del que en Dr. Manuel Castells anomena “autocomunicació de masses” ) es lucren gràcies a la publicitat que afegeixen en les seves pàgines. A més visites, més ingressos. A més salts entre pàgina i pàgina, més ingressos. Tots ells preferiran a un usuari que s’estigui 1 segon per cada pàgina i que vagi fent clic d’aquí cap allà sense llegir res de res, a un usuari que llegeixi menys quantitat d’articles però ho faci amb deteniment i profunditat. Per tant, els grans magnats de la xarxa fomentaran la dispersió i la infoxicació de l’usuari (pels lectors interessats en aquest apunt, recomano el llibre: “The Shallows. What the Internet is doing to Our Brains, by Nicholas Carr”).

 

D’altra banda, Noam Chomsky anomena a la “distracció” com una de les 10 estratègies de manipulació mediàtica :

L’element primordial del control social és l’estratègia de la distracció que consisteix a desviar l’atenció del públic dels problemes importants i dels canvis decidits per les elits polítiques i econòmiques, mitjançant la tècnica del diluvi o inundació de contínues distraccions i d’informacions insignificants. L’estratègia de la distracció és igualment indispensable per a impedir al públic interessar-se pels coneixements essencials, en l’àrea de la ciència, l’economia, la psicologia, la neurobiologia i la Cibernètica. “Mantenir l’atenció del públic distreta, lluny dels veritables problemes socials, captivada per temes sense importància real. Mantenir al públic ocupat, ocupat, ocupat, sense cap temps per pensar, de tornada a la granja com els altres animals”.

 

Son Google i Facebook els grans rivals a batre a causa que es lucren de la nostra “infoxicació” ?  Haurem d’aprendre a reduir la ingesta i consum de continguts mediàtics i, en canvi, concentrar-nos en pensar per nosaltres mateixos. Esforçar-nos per tal d’abandonar el consum passiu a ser productors actius o, almenys, prosumidors .

Gerard

Gerard Farràs i Ballabriga.